Rješavanje problema

  • Rješavanje problema sa kliznim ležajevima

    Osnovni uvod Osnovna dijagnoza 1. Provjerite je li vanjska širina ladice jednaka od naprijed natrag; ladica također mora biti u pravokutnom obliku kutije i imati istu dijagonalnu duljinu. 2. Unutarnja širina ormarića također mora biti jednaka iznutra prema van, te u savršenom pravokutnom obliku s t ...
    Čitaj više
  • Rješavanje problema pod montiranim klizanjem

    Osnovna dijagnoza 1. Provjerite je li vanjska širina ladice jednaka iznutra prema van, ladica također mora biti u savršenom pravokutnom obliku i ima istu dijagonalnu duljinu. 2. Unutarnja širina ormarića također mora biti jednaka iznutra prema van, te u savršenom pravokutnom obliku s istom dijagonalnom lećom ...
    Čitaj više